کسب جوايز مسابقات اختراعات اينپکس 2016 ايالات متحده


 گروه مهندسين داريان با شرکت در مسابقات اختراع INPEX امريکا موفق به کسب دو جايزه اين دوره از مسابقات شد.

اولين جايزه براي: تأمين فضاهاي امن در سازه هاي مقاوم در برابر زلزله و انفجار (کاربرد ديوار برشي فولادي در قاب بتن آرمه)

ديوارهاي برشي فولادي (SPSW) براي گرفتن نيروهاي جانبي زلزله و باد در ساختمان ها، بويژه در ساختمانهاي بلند در سه دهه اخير مطرح و مورد توجه قرار گرفته اند. اين پديده نوين که در جهان به سرعت رو به گسترش مي باشد در ساخت ساختمان هاي جديد و همچنين تقويت ساختمان هاي موجود به خصوص در کشورهاي زلزله خيزي همچون آمريکا و ژاپن بکار گرفته شده است. استفاده از آن ها در مقايسه با قاب هاي فولادي ممان گير تا حدود 50 درصد صرفه جويي در مصرف فولاد را در سازه ساختمان ها به همراه داشته است. ديوارهاي برشي فولادي به لحاظ اجرايي جايگزيني تميزتر و سريعتر و به لحاظ مقاومتي و رفتاري جايگزيني مطمئن تر براي ديوارهاي برشي بتني است. همچنين سيستم مذکور داراي همه خصوصيات خوب سيستم هاي مهاربندهاي متمرکز (CBF) مانند X و V شکل و سيستم هاي خارج از مرکز (EBF) بوده و در بسياري از موارد بهتر عمل مي کند.
چون اين سيستم داراي وزن کم بوده ، به سازه بار اضافي وارد نکرده و حتي با اتصالاتش باعث تقويت تير و ستونهاي اطراف خود مي شود. همچنين اين سيستم نيازي به تجهيزات خاص ندارد و مي توان بدون تخليه ساختمان و تخريب اعضا سازه اي به بقيه اجزاي سازه اي وصل شود.
از مزاياي کاربرد ديوار برشي فولادي در ساختمان بتني ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
• جلوگيري از کاهش زير بناي مفيد و اتلاف فضاها
• پيش بيني امکان تغييرات در آينده ، زيرا در ديوار برشي فولادي به سادگي مي توان تغييرات مورد نظر را اعم از جابجائي معماري و يا ايجاد بازشو به خاطر عبور تاسيسات داد.
• جلو گيري از ازدياد وزن سازه
• افزايش قابل توجه شکل پذيري و قابليت اتلاف انرژي سازه
• محدود کردن تغيير مکان هاي نسبي بويژه در ساختمان هاي بلند
 

14تير1395
کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.