انتشار نرم‌افزار مقاطع فولادي


در اين نرم افزار مشخصات کامل مقاطع فولادي تک، مقاطع فولادي مرکب پرکاربرد، ميلگرد، پيچ و ورق ارائه شده است . از ويژگي هاي خاص اين نرم افزار دارا بودن اطلاعات ميلگرد هاي توليد شده در ايران، اطلاعات ورق هاي توليد شده در ايران و همچنين اطلاعات پيچ هاي ساختماني مي باشد . اگرچه اين نرم افزار در اصل جزء نرم افزار هاي حوزه اجرا بوده و به منظور دسترسي ساده مجريان و پيمانکاران به مشخصات و به خصوص وزن مقاطع مختلف تهيه شده، لکن براي مهندسين مشاور و دانشجويان نيز قابل استفاده مي باشد.

28خرداد1393
کلیه حقوق وب سایت متعلق به گروه مهندسین داریان می‌باشد.